มุ้งประตูสไลด์บานคู่

Plissé Double Door

มุ้งชุดบานคู่ แบบสไลด์ข้าง

ขนาดความกว้างสูงสุด 3.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

มิติราง

มิติดรางสำหรับการออกแบบ หรือเตรียมหน้างาน

ด้านเก็บและเปิดปิด

รูปแบบการเปิด และด้านเก็บ ของมุ้งสไลด์บางเดี่ยว ซึ่งจัดได้หลากหลายโมดูลตามความต้องการในการใช้งาน

อุปกรณ์

23. Positive Magnet

24. Negative Magnet

สี

เนื้อมุ้ง

อุปกรณ์เสริม

เฟรมสำหรับยึดหน้าบาน

รางพื้นแบบสโลป

รางพื้นแบบกว้าง

หนึ่งในสินค้าคุณภาพจาก
โทร. 02 463 2929
อีเมล์: sales@songkit.co.th
ทรงกิจโฮมโปรดักส์ บจก.
การเสนอราคา
การวัดพื้นที่
การติดตั้ง
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
เว็บไซท์ www.songkit.co.th