หนึ่งในสินค้าคุณภาพจาก
โทร. 02 463 2929
อีเมล์: sales@songkit.co.th
ทรงกิจโฮมโปรดักส์ บจก.
การเสนอราคา
การวัดพื้นที่
การติดตั้ง
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
เว็บไซท์ www.songkit.co.th

มุ้งประตูสไลด์บานคู่

Plissé Double Door

มุ้งชุดบานคู่ แบบสไลด์ข้าง

ขนาดความกว้างสูงสุด 3.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

มิติดรางสำหรับการออกแบบ หรือเตรียมหน้างาน

รูปแบบการเปิด และด้านเก็บ ของมุ้งสไลด์บางเดี่ยว ซึ่งจัดได้หลากหลายโมดูลตามความต้องการในการใช้งาน

23. Positive Magnet

24. Negative Magnet

เฟรมสำหรับยึดหน้าบาน

รางพื้นแบบสโลป

รางพื้นแบบกว้าง