มุ้งประตูสไลด์บานคู่

Plissé Double Door

มุ้งชุดบานคู่ แบบสไลด์ข้าง

ขนาดความกว้างสูงสุด 3.00 เมตร สูง 3.20 เมตร

มิติราง

measure.png

มิติดรางสำหรับการออกแบบ หรือเตรียมหน้างาน

db door dimen.png

ด้านเก็บและเปิดปิด

open-exit-door.png

รูปแบบการเปิด และด้านเก็บ ของมุ้งสไลด์บางเดี่ยว ซึ่งจัดได้หลากหลายโมดูลตามความต้องการในการใช้งาน

single door stacking.JPG

อุปกรณ์

g90386.jpg

23. Positive Magnet

24. Negative Magnet

สี

color.png

เนื้อมุ้ง

mesh.png

อุปกรณ์เสริม

frame face mount.JPG

เฟรมสำหรับยึดหน้าบาน

wide buttom guide.JPG

รางพื้นแบบสโลป

incline buttom guide.JPG

รางพื้นแบบกว้าง