มุ้งประตูสไลด์บานเดี่ยว

Plissé Single Door

มุ้งชุดเดี่ยว แบบสไลด์ข้าง

ขนาดความกว้างสูงสุด 1.50 เมตร สูง 3.20 เมตร

มิติราง

measure.png

มิติดรางสำหรับการออกแบบ หรือเตรียมหน้างาน

dimen.jpg

ด้านเก็บและเปิดปิด

open-exit-door.png

รูปแบบการเปิด และด้านเก็บ ของมุ้งสไลด์บางเดี่ยว ซึ่งจัดได้หลากหลายโมดูลตามความต้องการในการใช้งาน

single door stacking.JPG

อุปกรณ์

plisse single door.jpg
 1. Pleaed Mesh

 2. Setting Plate

 3. Right cord guide

 4. Central cord guide

 5. Left cord guide

 6. Adjust height tail white

 7. Tail end

 8. Scorpion tail

 9. Tail reversal

 10. Cord end tail yellow

 11. Cord end tail red

 12. Screw 3x10

 13. Top cap sliding bar

 14. Top cap wall profile

 15. Screw 3x30

 16. Top end cap sliding bar

 17. Top end cap wall profile

 18. Bottom end cap sliding bar

 19. Bottom end cap wall profile

 20. Top guide cap

 21. Clip

 22. Handle

 23. Positive Magnet

 24. Negative Magnet

 25. PVC for magnet

 26. U profile

 27. Top guide

 28. Wall profile

 29. Sliding Bar

 30. PVC bottom guide

สี

color.png

เนื้อมุ้ง

mesh.png

อุปกรณ์เสริม

frame face mount.JPG

เฟรมสำหรับยึดหน้าบาน

wide buttom guide.JPG

รางพื้นแบบสโลป

incline buttom guide.JPG

รางพื้นแบบกว้าง