มุ้งประตูสไลด์บานเดี่ยว XL

Plissé Single Door XL

มุ้งชุดบานเดี๋ยว

ขนาดความกว้างสูงสุด 2.20 เมตร สูง 3.20 เมตร

มิติราง

measure.png

มิติดรางสำหรับการออกแบบ หรือเตรียมหน้างาน

ด้านเก็บและเปิดปิด

open-exit-door.png

รูปแบบการเปิด และด้านเก็บ ของมุ้งสไลด์บางเดี่ยว ซึ่งจัดได้หลากหลายโมดูลตามความต้องการในการใช้งาน

single door stacking.JPG

อุปกรณ์

xl.png

32. Rivet for XL

32 Intermediate Scorpion Tail For XL

33. Tube for XL

34. Joint for Tube XL

สี

color.png

เนื้อมุ้ง

mesh.png

อุปกรณ์เสริม

frame face mount.JPG

เฟรมสำหรับยึดหน้าบาน

incline buttom guide.JPG

รางพื้นแบบสโลป

wide buttom guide.JPG

รางพื้นแบบกว้าง