มุ้งประตูสไลด์บานเดี่ยว XL

Plissé Single Door XL

มุ้งชุดบานเดี๋ยว

ขนาดความกว้างสูงสุด 2.20 เมตร สูง 3.20 เมตร

มิติดรางสำหรับการออกแบบ หรือเตรียมหน้างาน

รูปแบบการเปิด และด้านเก็บ ของมุ้งสไลด์บางเดี่ยว ซึ่งจัดได้หลากหลายโมดูลตามความต้องการในการใช้งาน

32. Rivet for XL

32 Intermediate Scorpion Tail For XL

33. Tube for XL

34. Joint for Tube XL

เฟรมสำหรับยึดหน้าบาน

รางพื้นแบบสโลป

รางพื้นแบบกว้าง

หนึ่งในสินค้าคุณภาพจาก
โทร. 02 463 2929
อีเมล์: sales@songkit.co.th
ทรงกิจโฮมโปรดักส์ บจก.
การเสนอราคา
การวัดพื้นที่
การติดตั้ง
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
เว็บไซท์ www.songkit.co.th